Νέους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους, όρισε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.
Αυτό προβλέπεται από τα άρθρα 160 και 282 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Οι νέοι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες τής Περιφέρειας Αττικής είναι:

Λιλίκα Βασιλάκου

Αθανάσιος Σπονδυλίδης

Οι νέοι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι:

Αθανασιάδης Λεωνίδας

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

Αφεντούλη Δέσποινα

Γάκης Αντώνιος

Δημόπουλος Ιωάννης

Ερμίδου Γεωργία

Κόκκαλης Βασίλειος

Μπαρούτας Δημοσθένης

Μπάστας Κωνσταντίνος

Προμπονάς Ιάκωβος

Σμέρος Γεώργιος
 
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνεδρίασης τού Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοίνωσε ότι η Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, θα είναι η αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως ορίζεται από το σχετικό νόμο.