Βάσει ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων επελέγησαν οι επίτροποι που θα επιβλέπουν την υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών, διαβεβαιώνει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στις 27 Φεβρουαρίου από τον υπουργό Οικονομικών, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Νικήτας Κακλαμάνης, για «τις διαδικασίες των επιτρόπων που θα εγκατασταθούν στις ελληνικές τράπεζες με εντολή να ελέγχουν τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν οι διοικήσεις τους, ακόμη και εκείνες που αφορούν τη χορήγηση δανείων».

Όπως ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών, «ήδη υπεγράφησαν οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών και των αντίστοιχων επιτρόπων (αναγνωρισμένου κύρους ελεγκτικές εταιρείες) που έχουν επιλεγεί βάσει πολύ αυστηρών κριτηρίων σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς τους εταίρους μας». Ο βουλευτής της ΝΔ έθετε στην ερώτησή του, θέμα και για την αμοιβή των επιτρόπων επικαλούμενος δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο «θα πληρώνονται από τις ελληνικές τράπεζες με το απίστευτο ποσό των 800.000 ευρώ ετησίως».

Όπως είχε αναφερθεί στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα, την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank έχει αναλάβει η Grant Thorton, την Τράπεζα Πειραιώς η KPMG και την Alpha Bank η Mazars. 

Η αμοιβή των επιτρόπων θα προέρχεται από την τράπεζα που ελέγχουν και θα κυμαίνεται μέχρι το  1 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι επίτροποι θα  εξετάζουν την πορεία των δαπανών και των αμοιβών κάθε τράπεζας και θα έχουν έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες λειτουργικές πληροφορίες και λόγο σε θέματα πιστωτικής πολιτικής. 

Θα μπορούν να αξιολογούν ακόμη και την ποιότητα των βασικών μετόχων μίας τράπεζας, θέτοντας περιορισμούς στην συμμετοχή τους σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Αφού καταγράψουν την κατάσταση σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, στα μέσα Απριλίου 2013 θα υποβάλλουν την πρώτη τριμηνιαία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν, όπου θα αξιολογούν την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες. 

Όπως διευκρινίζει ο κ. Στουρνάρας, η αποζημίωση των επιτρόπων ορίζεται και καταβάλλεται από τις τράπεζες, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε τιμές που διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της τράπεζας, το χρόνο που αφιερώνεται από τα στελέχη των επιτρόπων, τον ανταγωνισμό της αγοράς και τις οικονομικές προσφορές των υποψήφιων εταιρειών.

Ο υπουργός Οικονομικών σπεύδει ακόμη να επισημάνει ότι «αποτελεί κοινή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), στο πλαίσιο του Δικαίου Ανταγωνισμού της ΕΕ (και ειδικότερα το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων), ο ορισμός επιτρόπων οι οποίοι, έπειτα από σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβλέπουν την υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης που συμφωνούνται, κατά περίπτωση, μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ». Στο πλαίσιο αυτό στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής προβλέπεται ο ορισμός επιτρόπων στις υπό αναδιάρθρωση τράπεζες της χώρας, σημειώνει ο κ. Στουρνάρας.