ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταυρογιάννης - Κουράκος: Εγιναν παρανομίες με τα εφάπαξ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δημοσίευση 6 Μαρτίου 2013, 17:01 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Σταυρογιάννης - Κουράκος: Εγιναν παρανομίες με τα εφάπαξ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Facebook Twitter Whatsapp
Για παρατυπίες στη χορήγηση του εφάπαξ, κάνουν λόγο οι προσχωρήσαντες στην «Ελλήνων Πρωτοβουλία» Γιάννης Κουράκος και Νίκος Σταυρογιάννης.
Για παρατυπίες στη χορήγηση του εφάπαξ, κάνουν λόγο οι προσχωρήσαντες στην «Ελλήνων Πρωτοβουλία» Γιάννης Κουράκος και Νίκος Σταυρογιάννης.
Οι δύο βουλευτές ρωτούν τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, για ποιο λόγο «καταστήματα της Αττικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παραβίασαν βάναυσα την υφιστάμενη νομοθεσία και εξέδωσαν Αποφάσεις συνταξιοδότησης και χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος σε αποχωρούντες υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανατρέποντας αυθαιρέτως τη νόμιμη σειρά προτεραιότητας».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αν ισχύει, κάποιοι συνταξιοδοτούμενοι να γλιτώσουν την περικοπή που εφαρμόζεται, πλέον, στο εφάπαξ κατά 35%.

Η ερώτηση:

1. Σύμφωνα με διασταυρούμενες πληροφορίες, συγκεκριμένες υπηρεσίες και καταστήματα της Αττικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παραβίασαν βάναυσα την υφιστάμενη νομοθεσία και εξέδωσαν Αποφάσεις συνταξιοδότησης και χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος σε αποχωρούντες υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανατρέποντας αυθαιρέτως τη νόμιμη σειρά προτεραιότητας.

2. Επισημαίνουμε, ότι, η σχετική ρύθμιση του Ν. 4093/2012 που τέθηκε σε ισχύ από 12.11.2012, περιόρισε το ποσόν του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος κατά 35,15 % μόνο στις περιπτώσεις που δεν είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου οι σχετικές Αποφάσεις χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, ενώ εξαίρεσε από τη μείωση κατά 35,15 % του εφάπαξ τις περιπτώσεις ασφαλισμένων για τις οποίες είχαν εκδοθεί μέχρι 12.11.2012 οι σχετικές Αποφάσεις (εν προκειμένω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

3. Με δεδομένη την εξαίρεση αυτή του νόμου, αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον η διερεύνηση και διαπίστωση σε ποιες περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια καταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Αττικής έσπευσαν να ανατρέψουν τη νόμιμη σειρά προτεραιότητας των αποχωρούντων υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προτάξουν συγκεκριμένες περιπτώσεις (με συνέπεια να καταβληθεί σ’ αυτούς ολόκληρο το εφάπαξ βοήθημα χωρίς την περικοπή του 35,15 %) με την έκδοση Αποφάσεων για υπαλλήλους που είχαν υποβάλλει σχετικές Αιτήσεις συνταξιοδότησης και λήψης εφάπαξ βοηθήματος σε χρόνο μεταγενέστερο, έναντι άλλων αντίστοιχων Αιτήσεων υπαλλήλων για τις οποίες, παρά την νόμιμη προτεραιότητά τους, οι σχετικές Αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 12.11.2012 με συνέπεια να μειωθεί το δικαιούμενο εφάπαξ κατά 35,15 %.

4. Η έκνομη αυτή ανατροπή της νόμιμης σειράς προτεραιότητας και οι επαγόμενες συνέπειες ζημιών σε βάρος των δικαιούχων που είχαν υποβάλλει σε προγενέστερο χρόνο τις σχετικές Αιτήσεις συνταξιοδότησης και χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, επιβάλλουν την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος ώστε να ληφθεί η αναγκαία μέριμνα αποκατάστασης των αδικιών αλλά και κολασμού των υπευθύνων της ανωμαλίας αυτής. Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται και ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό:

• την κατάθεση αναλυτικού πίνακα στον οποίο να καταγράφονται αναλυτικώς οι συγκεκριμένες περιπτώσεις συνταξιοδότησης και χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος όσων υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτυχαν των παροχών αυτών κατά την περίοδο Οκτώβριος 2012 μέχρι 30.11.2012 από τις υπηρεσίες και τα καταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Αττικής.

Προσθέτουμε, ότι, στον Πίνακα αυτό, θα πρέπει να αναγράφονται παραπλεύρως εκάστου ονόματος συνταξιοδοτούμενου ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, με παράλληλη αναγραφή και των αντίστοιχων αριθμών και ημερομηνιών υποβολής των Αιτήσεων Συνταξιοδότησης και των αντίστοιχων αριθμών. και ημερομηνιών υποβολής των Αιτήσεων χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.