Διευκρινίσεις για τις επιστημονικές μελέτες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το σχέδιο Αθηνά ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που υπέβαλαν προς τον υπουργό Παιδείας.
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνουν συγκεκριμένα ότι η εκπόνηση του σχεδίου «Αθηνά» και η παρουσίασή του στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων «δεν συνοδεύτηκε από καμία επιστημονική τεκμηρίωση για τις επιμέρους περιπτώσεις συγχωνεύσεων/καταργήσεων Τμημάτων/Σχολών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ».

Για το λόγο αυτό ζητούν μεταξύ άλλων από τον κ. Αρβανιτόπουλο να διευκρινίσει ποια είναι τα κριτήρια που διαμόρφωσε η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας για τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη, αλλά και ποιες είναι οι πρυτανικές και προεδρικές αρχές που συμφωνούν με το σχέδιο «Αθηνά».