Κριτική στον πρωθυπουργό άσκησε ο ο Γιώργος Σταθάκης, υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για ενιαίο φόρο 15% στις επιχειρήσεις.
Ο κ. Σταθάκης επισημαίνει ότι η υλοποίηση των προτάσεων που διατύπωσε σήμερα ο πρωθυπουργός θα σήμαινε την περαιτέρω απομάκρυνση της χώρας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ζητήματα φορολογίας και θα απειλούσε με κατάρρευση τα ήδη υπό απειλή δημόσια οικονομικά.

Ο κ. Σταθάκης σημειώνει ότι με την σημερινή αρχιτεκτονική του φορολογικού συστήματος, θα αποτελούσε μέτρο εξαιρετικά κοινωνικά άδικο, αν εφαρμοστούν τα όσα είπε ο πρωθυπουργός, όπως και το σύνολο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί την περίοδο των μνημονίων.

Παραθέτοντας στοιχεία που ισχύουν στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ο κ. Σταθάκης είπε ότι αυτό που απέκρυψε ο πρωθυπουργός είναι ότι ενώ στην Ευρωζώνη οι φόροι επί του κεφαλαίου αποτελούν το 20% των φορολογικών εσόδων και οι φόροι επί της εργασίας και της κατανάλωσης το 40%, στην Ελλάδα οι φόροι επί των επιχειρήσεων δεν ξεπερνούν το 15% των φορολογικών εσόδων, ενώ οι φόροι επί της εργασίας πλησιάζουν το 50%. Αποκρύπτει, επίσης, ότι η φορολόγηση των επιχειρήσεων έχει μειωθεί από το 2000 έως το 2010 (σύμφωνα με τη Eurostat) κατά 1,5 μονάδα ή 4 δισ. ετησίως.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, με την παρουσίαση του φορολογικού του προγράμματος στις 4 Μαρτίου, έχει αρθρώσει την πλέον βιώσιμη λύση τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας, όσο και για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών, με αιχμές την θεσμοθέτηση του «περιουσιολογίου», την αύξηση της φορολόγησης επί των νομικών προσώπων στο ευρωπαϊκό μέσο όρο και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.