Έγγραφα σχετικά με το ύψος του ποσού που εισέπραξε το δικηγορικό του γραφείο ως αμοιβή για χειρισμό υπόθεσης κληρονομιάς το 1999 δίνει στη δημοσιότητα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, Αλέξης Μητρόπουλος, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητρόπουλος καταθέτει δύο αποδείξεις επιστροφής ποσού στους δύο αντιδίκους του ύψους 850 χιλ. δολαρίων (361.498 και 297.190 ευρώ αντίστοιχα) σε εκτέλεση των υπ΄ αριθμ. 9721/2005 και 2110/2066 τελεσιδίκων αποφάσεων του πολιτικού εφετείου Αθηνών, δύο αντίγραφα των επιταγών που τους ενεχείρισε για τα παραπάνω ποσά που τους επέστρεψε και δύο αντίγραφα-διπλότυπα είσπραξης φόρων που κατεβλήθησαν από τον ίδιο στη Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών για τα ανωτέρω ποσά.

«Επιφυλάσσομαι να επανέλθω αν χρειαστεί», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής.