Με εντολή του πρωθυπουργού ο υφυπουργός Ανάπτυξης ορίζεται Συντονιστής της πολιτικής για την ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Η ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού αναφέρει:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Κυριάκος Βιρβιδάκης, ορίζεται Συντονιστής της πολιτικής για την ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Ο κ. Βιρβιδάκης θα είναι αρμόδιος για το συντονισμό των Υπηρεσιών των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το συγκεκριμένο θέμα. Θα είναι αρμόδιος, επίσης, για την επαφή με τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση για το εν λόγω ζήτημα. Σκοπός της απόφασης του Πρωθυπουργού είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η συμμόρφωση της χώρας προς τις κοινοτικές υποχρεώσεις και η εκμετάλλευση στο έπακρο των σχετικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων».