Πολλές καθυστερήσεις και ελλιπή στοιχεία στις δράσεις του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διαπίστωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Πάγκαλος κατά τη παρακολούθηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αυτό προκύπτει από τη σημερινή αναφορά που δόθηκε στη δημοσιότητα με όλα τα στοιχεία για τα χρονοδιαγράμματα των δράσεων -που βρίσκονται σε εξέλιξη-του κάθε υπουργείου και κατά πόσο αυτά έχουν προχωρήσει αποτελεσματικά ή έχουν σημειώσεις καθυστερήσεις.

Αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά την εν λόγω αναφορά, διαπιστώνει πως ο κ. Πάγκαλος έχει "κοκκινίσει" τον κ. Χρυσοχοΐδη σε τέσσερις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείου του, επισημαίνοντας με αυτό το τρόπο την ύπαρξη καθυστερήσεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα πάντα με τη σχετική αναφορά, εκτός χρονοδιαγράμματος, είναι:
1. Η σύσταση αντιμονοπωλειακής διεύθυνσης στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
2. Ο εκσυγχρονισμός του γενικού πλαισίου για τη λειτουργία της Αρχής Ανταγωνισμού
3. Η δημιουργία του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταμείου
4. Η νομοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Υπενθυμίζεται πως η παρακολούθηση υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης πραγματοποιείται συστηματικά από το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με τη λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης Δράσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις έχουν κωδικοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο ακολουθούν τα Υπουργεία, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, το υπουργείο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει μείνει πίσω και ο κ. Πάγκαλος στέλνει τα δικά του μηνύματα "αφύπνισης".