Με αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων συναντήθηκε η Υπουργός Εργασίας κ. Λούκα Κατσέλη.

Κατά τη συνάντηση η υπουργός , ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Οικολόγων Πράσινων για τις εξελίξεις στην εργασιακή νομοθεσία και την πολιτική του Υπουργείου σε θέματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστήριξαν ότι "η προσπάθεια για ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να στηρίζεται κατ' αποκλειστικότητα στη μείωση του κόστους εργασίας και απαιτείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Πράσινης Στροφής, που θα δώσει ανάσες στην οικονομία και νέες θέσεις εργασίας στην κοινωνία: Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση απαιτούν ταυτόχρονες απαντήσεις".

Από την πλευρά των Οικολόγων Πράσινων στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, και ο Γιάννης Τσιρώνης, συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας. Η συνάντηση είχε ζητηθεί με πρωτοβουλία των Οικολόγων Πράσινων στα τέλη Νοεμβρίου.