Τα γραφεία της δοίκησης του ΟΑΕΔ στον Άλιμο επισκέφθηκε σήμερα o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ο κ. Βενιζέλος συναντήθηκε με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, Ηλία Κικίλια και τους αντιπροέδρους Εμ. Κοντοπάνο και Παν. Καρέλλα. Κατά τη συνάντηση, η διοίκηση του ΟΑΕΔ ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης του Οργανισμού και το βαθμό της απορρόφησης κοινοτικών πόρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τις αρχές του 2010 έως σήμερα, ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει και υλοποιεί 74 επιμέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ, με μέγιστο αριθμό ωφελουμένων 1.471.774 ανέργων και εργαζομένων, και ιδιαίτερα εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Μέσω των δράσεων αυτών, σημειώνεται, μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ή συνεχίζουν να ωφελούνται 1.298.006 δικαιούχοι, γεγονός που συνεπάγεται ότι η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 88,2% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, τα εφαρμοζόμενα προγράμματα έχουν συνεισφέρει:

- στη διατήρηση 350.517 επισφαλών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα,

- την ένταξη 275.375 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας,

- την επαγγελματική εκπαίδευση 630.335 εργαζομένων και τέλος,

- την τεχνική εκπαίδευση 41.779 νέων σπουδαστών στις λοιπές εκπαιδευτικές δομές του Οργανισμού. Εκτιμάται ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί μια ανάσχεση/συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5%

- 7%. Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ), η διοίκηση του ΟΑΕΔ παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι δείκτες απορροφητικότητας του ΟΑΕΔ ευρίσκονται στο επίπεδο του 60% των νομικών δεσμεύσεων.

Ενημέρωσε, επίσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις του Οργανισμού προς το υπουργείο Εργασίας για την υλοποίηση 3 νέων προγραμμάτων απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμέτρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος απασχόλησης ανέργων από οικογένειες χωρίς εργαζόμενα μέλη.