Τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των συμβάσεων του Δημοσίου που δεν έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, αποφάσισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης.

Όπως διευκρίνισε, ο υπουργός, όλες οι συμβάσεις της Siemens και άλλων εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, θα επανελεγχθούν από ειδικό τμήμα μείζονος σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο έλεγχος, σημείωσε, θα γίνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενώ δικαίωμα αναθεώρησης των συμβάσεων αυτών έχει το Δημόσιο, αλλά και οποιοσδήποτε με έννομο συμφέρον. Πάντως, όπως διευκρινίστηκε, δεν θα ελεγχθούν οι συμβάσεις που έχουν ήδη εκτελεστεί.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, τονίζεται πως το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το θεματοφύλακα του σύννομου ελέγχου της δημόσιας διαχείρισης, με τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών που προκαλούνται από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Όπως επισημαίνεται, η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας υπαγορεύεται από την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας του δημοσίου χρήματος, με την πρόληψη της σύναψης άκυρων συμβάσεων και παράνομων εκταμιεύσεων, αλλά και προκειμένου να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συναλλασσομένους πολίτες και τις αναθέτουσες αρχές.

Η προτεινόμενη τροπολογία, συνεχίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, στοχεύει στην ενίσχυση των ανωτέρω ελέγχων, με την πρόβλεψη ενός νέου ενδίκου μέσου, της αίτησης αναθεώρησης, η οποία θα ασκείται ενώπιον ενός νέου Τμήματος επταμελούς (μείζονος) σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και έξι από τους αρχαιότερους συμβούλους της Ολομέλειάς του.

Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζεται, καθίσταται πλέον πλήρης και εξονυχιστικός ο προσυμβατικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θα διενεργείται σε τρία στάδια, από τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς: Κλιμάκιο, Τμήμα πενταμελούς σύνθεσης και Τμήμα επταμελούς σύνθεσης. Ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα για να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα η όλη διαδικασία.

Επισημαίνεται ακόμη ότι για δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου δίνεται η δυνατότητα στους αναθέτοντες φορείς και στο δημόσιο να ζητήσουν τον επανέλεγχο των συμβάσεων που δεν έχουν ακόμα υπογραφεί, για εξαιρετικούς λόγους που συνδέονται με το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικότερα, αυτή η δυνατότητα παρέχεται στην περίπτωση που το δημόσιο έχει νέα στοιχεία που είτε ανατρέπουν το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού, είτε είναι επιβαρυντικά για τον ανάδοχο της σύμβασης και συνδέονται με παραπτώματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουν να επανελεγχθούν διαγωνισμοί του πρόσφατου παρελθόντος που κατέληξαν στην επιλογή αναδόχου, αλλά δεν υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις.

Η οριστική απόφανση του μείζονος σύνθεσης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά τον επανέλεγχο των ανωτέρω διαγωνισμών, θα οδηγήσει και στην υπογραφή ή όχι της σχετικής σύμβασης.