Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το κείμενο της διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού του υπουργείου, για την κατάρτιση συμφωνίας - πλαισίου με ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά και ελεγκτικά θέματα.

Η αμοιβή που θα πάρουν φέτος για να τρέξουν, για λογαριασμό» του δημοσίου, κάθε προσπάθεια αποκρατικοποίησης θα είναι 29 εκατ ευρώ..

Η Δημόσια Διαβούλευση διεξάγεται στο διάστημα από 3 Φεβρουαρίου 2011 έως και 9 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 13:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 9η Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13:00μμ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο ρόλος των συμβούλων θα είναι διπλός

Το πρώτο σκέλος θα αφορά την αναμόρφωση της παρουσίασης των στοιχείων των ΔΕΚΟ συνολικά και με ενιαίο τρόπο. Τούτο διότι τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας που επισκέφτηκαν πρόσφατα την Ειδική γραμματεία των ΔΕΚΟ διαπίστωσαν ότι ούτε τα στοιχεία που αποστέλλονται στο υπουργείο οικονομικών είναι πάντα σωστά ούτε και όλες οι ΔΕΚΟ δίνουν λογαριασμό για το τι ξοδεύουν.

Το δεύτερο σκέλος των υπηρεσιών είναι να τσεκάρουν καθημερινά τις ΔΕΚΟ, εάν προσπαθούν να μειώσουν τα ελλείμματα τους. Θα ελέγχουν δηλαδή:

* το λειτουργικό κόστος της κάθε -επιχορηγούμενης από τον προϋπολογισμό- επιχείρησης (και φορέα της Γενικής Κυβέρνηση)
* την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου (απόδοση επενδύσεων δανεισμό)
* και θα εισηγείται στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ λύσεις για την μείωση των ελλειμμάτων και την αξιοποίηση των σταθερών και κινητών αξιών τους .

Επίσης θα έχει λόγο και για την ένταξη ή την εξαίρεση στον κατάλογο των ΔΕΚΟ δημοσίων επιχειρήσεων ελλειμματικών ή και κερδοφόρων.

Τα ετήσια ελλείμματα των ΔΕΚΟ που σήμερα εποπτεύονται από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ που υπουργείου Οικονομικών ξεπερνούν τα 1,7 δισ. ευρώ.

Το μνημόνιο δεν αποκλείει ακόμα και «λουκέτο» σε όσες ΔΕΚΟ δεν καταφέρουν, παρά τα μέτρα, να σταματήσουν να παράγουν ελλείμματα εκατομμυρίων ευρώ, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.