Για «όξυνση της ταξικής επίθεσης των κυβερνήσεων της ΕΕ ενάντια στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των λαών της Ευρώπης» κάνει λόγο ο Συνασπισμός αναφερόμενος στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, όπως και το σχεδιαζόμενο Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, εντάσσονται σε μια ενιαία και αδιαίρετη πολιτική με βασικό στόχο την έξοδο από την κρίση, με ενισχυμένο το κεφάλαιο και χαμένους τους εργαζόμενους».

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον ΣΥΝ «η λιτότητα αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, ο νεοφιλελευθερισμός συνταγματοποιείται, τα νέα μνημονιακού τύπου μέτρα δεν θα υπόκεινται σε καμία πολιτική διαβούλευση και έλεγχο».

Παράλληλα, ο Συνασπισμός επικρίνει τον Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «αισθάνεται περήφανος που η Ελλάδα αποτελεί το πειραματόζωο της γενίκευσης των σκληρών μέτρων για όλη την Ευρώπη».

«Απέναντι στην πιο βάρβαρη νεοφιλελεύθερη πολιτική πρέπει να αντιτάξουμε την ενδυνάμωση των κοινωνικών αγώνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων, για την αναδιανομή του πλούτου και την ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων. Για να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται η επανίδρυση της ΕΕ και μια νέα αρχιτεκτονική του ευρώ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα βάζουν τέλος στην κερδοσκοπία των αγορών», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΝ.