Σε βάθος και το ταχύτερο δυνατό θα ερευνηθεί το ζήτημα που αναδεικνύεται με το σημερινό δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, τόνισε ο υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο από την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός, στη δήλωση του για το δημοσίευμα του Der Spiegel που έκανε λόγο για  διακίνηση παράνομων πληρωμών σχετιζόμενων με τις αρχικές - προ δεκαετίας - συμβάσεις των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, τόνισε ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη έρευνα από το ΣΔΟΕ, ενώ «εφόσον θεμελιώνονται αξιώσεις του Ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή αδικοπραξίας, αυτές θα εγερθούν το ταχύτερο».

Ο κ. Βενιζέλος  συμπλήρωσε ότι πρόσφατο νόμο βάση του οποίου συνήφθη η αναθεωρημένη σύμβαση για τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, αποκλείστηκε ρητά η περαιτέρω συμμετοχή της εταιρείας Ferrostaal λόγω των υπό διερεύνηση εκκρεμοτήτων, ενώ καταργήθηκε ο μηχανισμός των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που πιθανότατα λειτούργησε ως δίαυλος αδιαφανών πληρωμών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό, θεσπίστηκαν αυστηρές ρήτρες διαφάνειας που θα λειτουργούν καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιτρέπουν στο ελληνικό δημόσιο να διενεργεί όλους τους αναγκαίους ελέγχους ως προς τις πληρωμές για υπεργολαβίες, τις αμοιβές συμβούλων κ.ο.κ.

Σημειώνεται από τον κ. Βενιζέλο  ότι "ο οριστικός φορολογικός έλεγχος που έγινε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εισέλθει ο νέος μέτοχος (όμιλος Abu Dhabi Mar) στα ΕΝΑΕ, αφορά μόνον το νομικό πρόσωπο της «Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ» και όχι άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες που έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις (π.χ. έκδοση εικονικών τιμολογίων) ή πολύ περισσότερο φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τυχόν καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά τους στοιχεία. Σε κάθε δε περίπτωση τυχόν ποινικές ευθύνες δεν έχουν παραγραφεί και άρα μπορούν να αναζητηθούν".