Με τους συνδέσμους βιομηχανιών της Μακεδονίας και της Θράκης συναντήθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.

Οι εκπρόσωποι των συνδέσμων του έθεσαν τα επείγοντα προβλήματα που απασχολούν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της περιοχής και ιδίως αυτά που συνδέονται με τις κρατικές ενισχύσεις, παλαιότερες εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου για δάνεια επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών και επιτοκίων και όλα τα συναφή θέματα, τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά την υπόσταση εκατοντάδων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε να τα συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να προστατευτούν οι επιχειρήσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί η προστασία των επιχειρήσεων όπως είπε συνιστά και προστασία των θέσεων εργασίας.