Δέκα άρθρα περιλαμβάνει η πρόταση νόμου για την «καταπολέμηση των εγκλημάτων με ρατσιστικά κριτήρια», που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή από τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «με τις ρυθμίσεις της παρούσας πρότασης νόμου δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο ποινικής αντιμετώπισης των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και, ταυτόχρονα, προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων. Σκοπός είναι η σαφής οριοθέτηση της αξιόποινης πράξης και η διασφάλιση των εγγυήσεων ώστε να επιτυγχάνεται η δίωξη των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά».

Με την πρόταση νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων:

- Άσκηση ποινικής δίωξης για τα εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά θα ασκείται αυτεπαγγέλτως, ενώ η καταδίκη θα συνεπάγεται και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

- Θεσπίζεται ως παρεπόμενη ποινή, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ακόμη και για πλημμελήματα στις περιπτώσεις καταδίκης δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.

- Ορίζεται η ευθύνη και προβλέπονται κυρώσεις κατά νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων.

- Προβλέπεται πλαίσιο προστασίας θυμάτων και μαρτύρων και ειδικότερα, προστασία από απέλαση και κράτηση θυμάτων και μαρτύρων που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων, από τη στιγμή της καταγγελίας μέχρι την αμετάκλητη δικαστική κρίση ή τη θέση στο αρχείο.

Ως προς την ανάγκη κατάθεσης της πρότασης νόμου στη Βουλή, στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά στην «κατακόρυφη αύξηση των ρατσιστικών εγκλημάτων στη σημερινή συγκυρία που προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφαιρεί και απειλεί ζωές, και υποσκάπτει ευθέως τη δημοκρατία και τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας», στην πρόσφατη έκθεση του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις εκθέσεις διεθνών οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αλλά και στις ταξιδιωτικές οδηγίες ξένων πρεσβειών που πιστοποιούν ότι η αντιμετώπιση του ρατσισμού από την ελληνική έννομη τάξη υπήρξε μέχρι σήμερα απολύτως δυσανάλογη των πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου.

«Η πλημμελής ανταπόκριση των Αρχών καταδεικνύει ότι η ενίσχυση του ρατσισμού δεν σχετίζεται μονοσήμαντα με την οικονομική κρίση και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι το νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ρατσισμού περιορίστηκε στο Ν. 927/1979, νόμο που ψηφίστηκε σε μια πολύ διαφορετική ιστορική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, αυτή των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης και που προέβλεψε την ποινική απαξία της έκφρασης ρατσιστικών ιδεών, όχι όμως και της τέλεσης πράξεων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε εδώ την πρόταση νόμου.