Διαβεβαιώσεις για την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων και συνεχή στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό έδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων Ελλάδος, μετά από πορεία διαμαρτυρίας.

Στη συνάντηση, παραβρέθηκαν ως εκπρόσωποι των συνταξιούχων, ο κ. Χρήστος Μπουρδούκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) ο κ. Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ο κ. Μανώλης Ραλλάκης γραμμα­τέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, η κ. Χρυσούλα Γκαγ­κατσά, εκπρόσωπος υπαλλήλων Ταμείου Αγροτικής Τράπεζας, ο κ. Πανα­γιώτης Βασιλόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΟΣΕ, ο κ. Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συν­ταξιούχων Εμπόρων κ. Γεωργία Παπαδάκου, ο κ. Δεωνάς Γεώργιος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και ο κ. Ζώης Ιωάννης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιού­χων ΕΛΤΑ.