Παρατείνεται για ένα έτος έως τις 30 Ιουνίου 2014 η προθεσμία ολοκλήρωσης του αναδρομικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εν ζωή πολιτικών (κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών) που διατέλεσαν ή διατελούν, από το 1974 έως και το 2012, με τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πρόκειται για πρωθυπουργούς, αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς κυβερνήσεων, καθώς και τους ή τις συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους.

Η παράταση της προθεσμίας της ρύθμισης δόθηκε λόγω του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων προσώπων (σήμερα 480 ελεγχόμενοι) και του όγκου της εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί για τον κάθε ελεγχόμενο ξεχωριστά.

Επίσης κρίθηκε σκόπιμο να παραταθεί η έναρξη εφαρμογής ρυθμίσεων- ειδικότερα των άρθρων 2,3 και 4 του ν. 4065 (Α'77)- καθώς ο χρόνος αυτός κρίνεται ο ελάχιστος αναγκαίος για την απρόσκοπτη εφαρμογή των προβλεπόμενων εντύπων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί πλήρως ο στόχος της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας.

Για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών προτείνεται από την κυβέρνηση η σχετική προσθήκη- τροπολογία ως άρθρο στο συζητούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τους ενήμερους δανειολήπτες.