Ως «ένα από τα πιο σύγχρονα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, ενημέρωσης και παρακολούθησης δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», χαρακτήρισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση «με τον "ΗΛΙΟ" η χώρα μας, για πρώτη φορά, αποκτά πλήρη και καθαρή εικόνα του αριθμού των συνταξιούχων, του ύψους των συντάξεων και της συνολικής καταβαλλόμενης δαπάνης».