Επιστολή στον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γάτσιο απέστειλε ο επικεφαλής του «Σχεδίου Β» Αλέκος Αλαβάνος ζητώντας να μελετήσει και να συγκρίνει τα σχέδια «Α» και «Β».

«Το Σχέδιο Β έχει ήδη διαμορφώσει τις θέσεις του σχετικά με την αναγκαιότητα εξόδου της χώρας μας από τη ζώνη του ευρώ. Εμμένει, όμως, στη συνεχή διερεύνηση του ζητήματος και, ταυτοχρόνως, θεωρεί ότι δεν έχει ακόμα γίνει ουσιαστικός - βασιζόμενος σε επιστημονικές αναλύσεις και ευρήματα- εθνικός διάλογος επί της κατάστασης, των αιτιών και, κυρίως, των όρων  αντιστροφής της» τονίζει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά:

«Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,

Δεν νομίζω ότι απαιτείται να επιμείνει κανείς σε παρουσίαση της οικονομικής και, γενικότερα,  κοινωνικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, καθώς και των ορατών προοπτικών της. Το «Σχέδιο Β» έχει ήδη διαμορφώσει τις θέσεις του σχετικά με την αναγκαιότητα εξόδου της χώρας μας από τη Ζώνη του Ευρώ. Εμμένει, όμως, στη συνεχή διερεύνηση του ζητήματος και, ταυτοχρόνως, θεωρεί ότι δεν έχει ακόμα γίνει ουσιαστικός - βασιζόμενος σε επιστημονικές αναλύσεις και ευρήματα- εθνικός διάλογος επί της κατάστασης, των αιτιών και, κυρίως, των όρων  αντιστροφής της.

Δεδομένου ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση υψηλότατης στάθμης οικονομολόγων και, γενικά, κοινωνικών επιστημόνων, εκτιμώ ότι δύναται να συμβάλει αποφασιστικά στην κάλυψη αυτού του τόσο ζωτικού, για τη χώρα μας, κενού. Εάν δε ανατρέξουμε στη διεθνή εμπειρία, μπορούμε να εντοπίσουμε αντίστοιχα, σημαντικά παραδείγματα, όπως αυτό της εμπεριστατωμένης μελέτης του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ευρώ και τις πιθανές επιπτώσεις του στη βρετανική οικονομία (UK Membership of the Single Currency: An Assessment of the Five Economic Tests, London, HM Treasury, June 2003).  Όπως επίσης την έκθεση που έκανε τον Οκτώβρη του 2012 η σκανδιναβική Τράπεζα ΝORDEA για την κυβέρνηση της Φιλανδίας.

Με τη βεβαιότητα ότι, ανεξαρτήτως των πορισμάτων της, μία τέτοια έρευνα αποτελεί  προσφορά, η οποία και θα αναγνωριστεί από τον ελληνικό λαό, θα πρότεινα να εξετάσετε το ενδεχόμενο πραγματοποίησής της. Εφ’ όσον έχετε διαθέσιμο χρόνο θα είναι πολύ σημαντικό για μας να συζητήσουμε το θέμα αυτό από κοντά.