Το αν τηρήθηκαν ή όχι οι κοινοτικοί κανόνες από τις ελληνικές αρχές στην περίπτωση του «κλεισίματος» της ΕΡΤ, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Πηγές της Κομισιόν αναφέρουν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις που ασκούν μια οικονομική δραστηριότητα, σέβονται τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στο να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους πριν από κάθε σημαντική περικοπή θέσεων εργασίας, με βάση συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι υποχρεώσεις, ισχύουν ακόμη και όταν οι εταιρείες ή οι φορείς, στη συνέχεια παύουν να υπάρχουν. Η Κομισιόν συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αφορούν την υπόθεση κλεισίματος της ΕΡΤ.