Οι πολιτικές εξελίξεις, οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα του προωθούμενου Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας και η πρόταση διεξόδου του ΣΥΝ, θα απασχολήσουν τις εργασίες της διήμερης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού το Σάββατο και την Κυριακή. Επίσης, θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ κατά τη σημερινή συνεδρίαση της συζήτησε την εισήγηση προς την ΚΠΕ. Σύμφωνα με κομματικές πηγές ο ΣΥΝ αναμένεται να επικεντρωθεί το επόμενο διάστημα στο θέμα του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας και την πιθανή θεσμοθέτησή του και να το αναδείξει ως κορυφαία προτεραιότητα στην πολιτική του δράση.

Παράλληλα, ο ΣΥΝ θα προβάλλει τις δικές του προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.