Με non paper σχολίασε η Νέα Δημοκρατία την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι οι βελτιώσεις – διευκρινίσεις που επήλθαν με την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, σε σχέση με την προηγηθείσα προσωρινή Διαταγή αυτού:

1.    Ρητά και χωρίς παρερμηνείες αναφέρεται, ότι η ΕΡΤ Α.Ε. καταργήθηκε.
2.    Η μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία των διαδικτυακών ιστοτόπων θα γίνεται πλέον από νέο δημόσιο φορέα.
3.    Ορίζεται με σαφήνεια ότι θα προσληφθεί το αναγκαίο και μόνο προσωπικό για τη μετάδοση των αναγκαίων προγραμμάτων από μεταβατικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.