Η προώθηση προγραμμάτων ανάσχεσης της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων κυριάρχησε στην ατζέντα της συνάντησης που είχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ειδικότερα, κύριο σημείο της συζήτησης μεταξύ των δύο ανδρών ήταν η ανάγκη μεταφοράς πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε επίσης σε νέες πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και σε πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.