Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το «σπάσιμο» στα δύο των υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας και η παράλληλη σύσταση δύο νέων υπουργείων.

Ειδικότερα, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά με το οποίο:

1) Ιδρύεται υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

2) Μετονομάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

3) Ιδρύεται υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

4) Μετονομάζεται το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος των δύο άρθρων, πλέον της «διάσπασης» των δύο εν λόγω υπουργείων, την ίδρυση δύο νέων και την μετονομασία των δύο διασπώμενων, καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των υπηρεσιών των νέων και παλαιών υπουργείων, ενώ αναφέρεται ότι οι δαπάνες λειτουργίας των δύο νεοσύστατων υπουργείων (Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Πολιτισμού και Αθλητισμού) θα βαρύνουν έως το τέλος του 2013 τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των υπουργείων από τα οποία διασπάστηκαν (και μετονομάστηκαν).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 178/2013 γνωμοδότησή τους (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητής ο Πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης) έκριναν νόμιμο το επίμαχο σχέδιο διατάγματος και έκαναν ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.