Τρόπους για συντονισμένη ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, με ειδικό βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και απτά μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, θα αναζητήσουν οι «27» στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες σήμερα. 

Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν προτείνει ορισμένους τρόπους που στοχεύουν στη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σε έγγραφό τους ενόψει της Συνόδου, προτείνουν χρήση 10 δισ. ευρώ από τα ταμεία για εγγυήσεις με τελικό αποτέλεσμα την κινητοποίηση, μεταξύ 2014 και 2020, μεταξύ 50 και 100 δισ. ευρώ σε χορηγήσεις.

Παράλληλα, η πρόσφατη διμερής συμφωνία Γερμανίας και Ισπανίας για δάνεια σε ισπανικές επιχειρήσεις από την αναπτυξιακή KfW θα εξεταστεί ως πρότυπο για πιθανές ανάλογες κινήσεις.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, από προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου, γνώση του οποίου επικαλείται η γερμανική FAZ, συνάγεται ότι οι χώρες θα καλούνται να έχουν εφαρμόσει μέχρι το τέλος του χρόνου «Εγγυήσεις για νέους» που θα στοχεύουν τοποθέτηση σε δουλειά, θέση εκπαίδευσης ή πρακτική εντός τεσσάρων μηνών ανέργων μέχρι τα 25.