Σε οκτώ άξονες κινούνται οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που εκχωρούνται στους νέους φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης (περιφέρειες).

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, μετά τη συνάντηση που είχε με τους 13 περιφερειάρχες, παραχωρούνται κρίσιμες αρμοδιότητες που αφορούν την γεωργική και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Αναλυτικά στις περιφέρειες περνούν αρμοδιότητες:

-Όλα τα θέματα που αφορούν την πολιτική γης και την αξιοποίηση σχολάζουσων γαιών του κράτους και των δήμων.

- Οι αρμοδιότητες ελέγχου των αγροτικών προϊόντων όπως επίσης και όλες οι αρμοδιότητες για την πιστοποίηση των προϊόντων.

-Όλα τα έργα υποδομής του υπουργείου (πχ. εγγειοβελτιωτικά κλπ.) θα αναληφθούν από τις περιφέρειες (λειτουργία, διοίκηση, κατασκευή, επέκταση κλπ.).

-Οι περιφέρειες θα ιδρύσουν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες για την δημιουργία του καλαθιού τοπικών προϊόντων, την αγροδιατροφική σύμπραξη και την ίδρυση δημοπρατηρίων.

Εκ μέρους των περιφερειαρχών ο κ.Γ. Σγουρός δήλωσε ότι είναι ικανοποιητικές οι πρωτοβουλίες του κ.Σκανδαλίδη και ότι θα συγκροτηθούν μεικτές επιτροπές ανά περιφέρεια για την καταγραφή των τοπικών προβλημάτων ώστε να αντιμετωπιστούν σύντομα.