Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γρηγόρης Ψαριανός, όπως δήλωσε ο ίδιος στην πανελλαδική συνεδρίαση της Δημοκρατικής Αριστεράς, θα ψηφίσει τον Γ. Σγουρό.

Η Δημοκρατική Αριστερά ωστόσο, υιοθέτησε την πρόταση του Φώτη Κουβέλη σύμφωνα με την οποία “σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των κατάλληλων σχημάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν είναι τα προγράμματα, το πνεύμα συνεργασίας που έχουν επιδείξει ή εγγυώνται ότι θα επιδείξουν, η φερεγγυότητα των προσώπων, τα ηθικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των υποψηφίων, καθώς και οι δεσμεύσεις που θα αναλάβουν αυτοί για την αξιοπιστία του θεσμού της αυτοδιοίκησης”.
Αυτό σημαίνει ψήφο κατά συνείδηση...