"Η Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί από τη διατύπωση πρόχειρων προτάσεων που δεν πατούν σε στέρεο έδαφος και οι οποίες αντί να βοηθήσουν τη χώρα μας να λύσει τα προβλήματά της, την σπρώχνουν σε αδιέξοδες καταστάσεις", αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΙΣΤΑΜΕ, απαντώντας στα δημοσιευματα για τη πώληση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Το ΙΣΤΑΜΕ ως "Ινστιτούτο ερευνών δημόσιας πολιτικής του ΠΑΣΟΚ" σημειώνει ότι "έχει ως κύριο σκοπό του τη διατύπωση προτάσεων και ιδεών που διευκολύνουν το διάλογο για τη λήψη  αποφάσεων προς την κατεύθυνση της προοδευτικής ανάπτυξης της χώρας"

Στη συνέχεια, τονίζεται ότι "στους στόχους της  μελέτης με τίτλο "Το πολυσύνθετο πρόβλημα αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας" συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή της πραγματικότητας σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας περιουσίας, η κατάρριψη κάποιων μύθων σχετικά με την έκτασή της  και η διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίησή της, όπως άλλωστε αναφέρεται και στον τίτλο της. Απώτερος αντικειμενικός της στόχος είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων προστασίας της δημόσιας περιουσίας και η αξιοποίησή της προς όφελος του ελληνικού λαού. Ο ίδιος ο τίτλος αναδεικνύει τη πολυδιάστατη προσέγγιση  του θέματος".

Η ανακοίνωση απαντά και στα σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρουν πως το ΙΣΤΑΜΕ προτείνει την πώληση ελληνικών νησιών:

"Πρόκειται περί κατάφωρης διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Η μελέτη, οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, επιδιώκει αφενός να αποτυπώσει με επιστημονικό τρόπο τα θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία του δημοσίου και αφετέρου να επισημάνει τα βασικά προβλήματα που παρεμποδίζουν την αξιοποίησή της. Τα κύρια ζητήματα που επισημαίνονται αφορούν α) στη δημιουργία Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και Στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών, β) στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του μητρώου ακινήτων, γ) στη διευθέτηση του προβλήματος  των καταπατήσεων και των εκκρεμών νομικών προβλημάτων, δ) στην κατάτμηση ακινήτων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους ε) στην συγκρότηση ευρείας λίστας ακινήτων υψηλού ενδιαφέροντος ώστε να τεθούν οι προτεραιότητες στην αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και στ) στην απλοποίηση των κανονισμών λειτουργίας των εταιρειών αξιοποίησης και του νομοθετικού πλαισίου επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του δημοσίου".

Απαντώντας, τέλος, στις  σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Μιχελάκη, επισημαίνεται: "θα θέλαμε απλά να επισημάνουμε, πως κατανοούμε τη δυσχερή του θέση να αναδεικνύει θέματα σε καθημερινή βάση, δεν του το επιτρέπει η απουσία θέσεων και προτάσεων του κόμματός του. Γι’ αυτό και κάνει το μόνο που του απομένει, κατασκευάζει ειδήσεις".