Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση και πολλά νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή δαπανά σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της Δ.Ε.Η. 3.840 ευρώ.