Την έκδοση μιας ακόμη Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατά παράβαση του Συντάγματος» με την οποία παρατείνεται η υποβολή Πόθεν Εσχες, καταγγέλλει με ανακοίνωσή του, ο Απόστολος Κακλαμάνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Κακλαμάνη αναφέρει:

«Ελπίζαμε στη Βουλή ότι η νέα κυβέρνηση θα βελτίωνε την απαξιωτική συμπεριφορά της προηγούμενης έναντι του Κοινοβουλίου. Όμως, η νέα έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «δι' ασήμαντον αφορμήν», όπως είναι η παράταση μιας κοινής προθεσμίας, που μπορεί να παραταθεί αναδρομικώς από την αρμόδια προς τούτο Βουλή και όχι όπως ορίζει το Σύνταγμα (αρ. 44, παρ. 1) «σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», αποτελεί ωμή και κυνική παραβίαση του καταστατικού χάρτη της χώρας από την εκτελεστική εξουσία εις βάρος των εκ του Συντάγματος αρμοδιοτήτων της Βουλής, δηλαδή εις βάρος της λαϊκής κυριαρχίας της οποίας άμεσος και αυθεντικός εκφραστής είναι η εθνική αντιπροσωπεία, από την ψήφο της οποίας και μόνον εξαρτώνται οι άλλοι δύο πολιτειακοί φορείς, κυβέρνηση και Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Προφανώς, ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε η κυβέρνηση φέρουν άμεση ευθύνη της ανεπάρκειας, αν δεν υπάρχει άλλος σοβαρότερος λόγος και της έλλειψης σεβασμού προς τη Βουλή των οποιωνδήποτε νομικών ή άλλων συμβούλων και παραγόντων. Οφείλει, όμως, η κυβέρνηση να επανορθώσει αμέσως την προσβολή αυτή εναντίον της Βουλής. Σύμφωνα με την Αρχή του παραλληλισμού των μορφών έκδοσης διοικητικών πράξεων, οφείλει να προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανάκληση της εν λόγω πράξης. Ταυτόχρονα, να εισηγηθεί νομοθετική ρύθμιση την οποία ουδείς λόγος υφίσταται να μην αποδεχθεί ομοφώνως η Βουλή. Με τη διάταξη αυτή θα παρατείνεται αφ' ής έληξε (ex tunc) η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες», εφόσον, λόγω της γενικής αποδιοργάνωσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, παρατάθηκε ατύπως μέχρι και το τέλος Αυγούστου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αν και τούτο ατύπως, επίσης, θα μπορούσε να ισχύσει και για την υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» που προϋποθέτουν την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Όμως, αυτό που ενοχλεί περισσότερο δεν είναι οι τύποι και οι προθεσμίες στο μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς αλλά η αβελτηρία των πάσης λογής αρμοδίων και πολιτικά υπευθύνων για ουσιαστικούς και παραγωγικούς ελέγχους. Εδώ θα κριθεί και η νέα κυβέρνηση».