Ιδιαίτερα θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας την επιλογή του αγωγού TAP για τη μεταφορά αζέρικου φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας προς την Ιταλία και τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. 

Παράλληλα, επισημαίνει και μια σειρά από ζητήματα που κατά την κρίση του πρέπει να επιδιωχθούν προς το συμφέρον της χώρας.

Eιδικότερα, σημειώνει πως είναι ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο να διασφαλιστεί και η συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ Α.Ε στη λειτουργία και τη συντήρηση του ελληνικού τμήματος του αγωγού, καθώς, όπως λέει, έτσι θα αυξηθούν τα οφέλη για τη χώρα μας και το Ελληνικό Δημόσιο που και μετά την επικείμενη ιδιωτικοποίηση του θα παραμείνει ισχυρός μέτοχος με ποσοστό 34%.

Ο κ. Σιούφας θεωρεί ακόμη πως είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ένα μέρος της ποσότητας του φυσικού αερίου που θα διέρχεται από τον TAP θα καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες και μάλιστα σε ειδικά μειωμένη τιμή για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την ενεργειακή συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τις χώρες αυτές, μέσω της Ελλάδας προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες να γίνει αυτό είτε μέσω του TAP είτε μέσω του ελληνοϊταλικού υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, την κατασκευή του οποίου έχουμε συμφωνήσει με την Ιταλία από το 2005.

Ο κ. Σιούφας επισημαίνει ακόμη πως είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για μια νέα ελληνική πρωτοβουλία ώστε να επανεργοποιηθεί η Διακρατική Συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και τις Βουλγαρίας για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης.

Επιπλέον ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής αναφέρει πως ήταν πάντοτε ισχυρή πεποίθησή του ότι όσο περισσότεροι αγωγοί μεταφοράς ενέργειας διέρχονται από τη χώρα, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας.