Την παραπομπή του Γιώργου Παπακωνσταντίνου για τρία αδικήματα, αλλά και νέα Προκαταρκτική για του Ευάγγελο Βενιζέλο, Γιώργο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήμο, προτείνουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με το πόρισμά τους για την λίστα Λαγκάρντ, το οποίο υπογράφει ο Βουλευτής Βασίλης Καπερνάρος.

Για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου προτείνεται παραπομπή για:

-Νόθευση και υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 242 παρ. 2 του ΠΚ) με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (άρθρο 1 του Ν. 1608/1950).

-Απιστία σχετική με την υπηρεσία (άρθρο 256 του ΠΚ) με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (άρθρο 1 του Ν. 1608/1950).

-Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 του ΠΚ).

-Αμεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή (άρθρο 18 του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 46 του ΠΚ).

Η σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής αφορά τους:

1) Ευάγγελο Βενιζέλο για:

-Ψευδορκία (άρθρο 224 ΠΚ)

-Νόθευση και υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 242 παρ. 2 του ΠΚ) με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (άρθρο 1 του Ν. 1608/1950).

-Απιστία σχετική με την υπηρεσία (άρθρο 256 του ΠΚ) με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (άρθρο 1 του Ν. 1608/1950).

Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 του ΠΚ).

-Άμεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή (άρθρο 18 του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 46 του ΠΚ).

2) Γιώργο Παπανδρέου για:

-Άμεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή (άρθρο 18 του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 46 του ΠΚ).

-Άμεση συνέργεια σε απιστία σχετική με την υπηρεσία (άρθρο 256 του ΠΚ) με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (άρθρο 1 του Ν. 1608/1950).

-Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 του ΠΚ).

3) Λουκά Παπαδήμο για:

-Άμεση συνέργεια σε απιστία σχετική με την υπηρεσία (άρθρο 256 του ΠΚ) με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (άρθρο 1 του Ν. 1608/1950).
παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 του ΠΚ).

-Άμεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή (άρθρο 18 του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 46 του ΠΚ).