Νομοθετικές ρυθμίσεις για την αλλαγή στο καθεστώς των ειδικών/ απόρρητων δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών εξετάζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η καθιέρωση συστήματος δικαστικών εγγυήσεων στη διαδικασία των απορρήτων δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών έχει εξετασθεί λεπτομερώς, όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή και ανακοινώνει την πρόθεση του υπουργού να καταθέσει το ταχύτερο νομοθετικές ρυθμίσεις για την αλλαγή στο καθεστώς των ειδικών/ απόρρητων δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον έτσι κριθεί από την Ομάδα Εργασίας που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτόν.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «ο εξορθολογισμός του καθεστώτος που διέπει τις ειδικές/ απόρρητες δαπάνες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της αποστολής για την οποία έχει θεσμοθετηθεί, αποτελεί βασικό στόχο του υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένης της ανάγκης εξασφάλισης απόλυτης διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πιστώσεων». Ο κ. Βενιζέλος βεβαιώνει ότι «το υπουργείο Εξωτερικών τηρεί επακριβώς την προβλεπόμενη από τις ειδικές ρυθμίσεις διαδικασία, ως προς τη διαχείριση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει θεσπιστεί».

Η Ομάδα Εργασίας, που έχει συσταθεί με υπουργική απόφαση και με έργο την επεξεργασία του Οργανικού Νόμου του υπουργείου Εξωτερικών, έχει ήδη μελετήσει τις σχετικές προς τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος διατάξεις, σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών και προσθέτει ότι στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται ρυθμίσεις οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση του όλου συστήματος διαχείρισης και απόδοσης των κονδυλίων ειδικών δαπανών.

«Εάν καθυστερήσει η ολοκλήρωση της συνολικής αλλαγής του νόμου, θα εισαχθούν στη Βουλή το ταχύτερο τυχόν αναγκαίες αλλαγές ως προς τις ειδικές/ απόρρητες δαπάνες» διευκρινίζει ο υπουργός Εξωτερικών.