«Καμία απόλυση των εργαζομένων στην Τοπική Διοίκηση με ή χωρίς διαθεσιμότητες» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του, ζητώντας «ενιαία απάντηση των εργαζομένων στις αποφάσεις συγκυβέρνησηςΕΕ, ανεξάρτητα από υπηρεσία ή εργασιακή σύμβαση».

«Οι απολύσεις στην Τοπική Διοίκηση είναι αποτέλεσμα, μιας πολιτικής που υπηρετεί τη διάλυση ή υποβάθμιση υπηρεσιών και δομών στους δήμους που συνδέονται με την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών» επισημαίνει ο Περισσός.

«Ο στόχος δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι σε Παιδεία – Υγεία – Πρόνοια – Δήμους, αλλά και στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα που παίζουν σοβαρό ρόλο στην άμυνα της χώρας. Τα μέτρα υπηρετούν επίσης έναν ακόμα πιο αντιδραστικό κρατικό μηχανισμό με την κεντρική και την τοπική διοίκηση να υπηρετεί πλήρως την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων» επισημαίνει το ΚΚΕ.