Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, διαρροές ή απόψεις διπλωματικών κύκλων, σύμφωνα με τα οποία το ταξίδι του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου τον Μάρτιο του 2010 στην Ουάσινγκτον καλύφθηκε από τα μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΕΞ και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 3 Ιουλίου μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου στην οποία γίνεται λόγος για «ταξίδια χλιδής με τη χρήση μυστικών κονδυλίων επί θητείας Γιώργου Παπανδρέου και Δημήτρη Δρούτσα στο υπουργείο Εξωτερικών», με ιδιαίτερη αναφορά στο ταξίδι στην Ουάσινγκτον.

«Η ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων αναπαράγει δημοσιεύματα ΜΜΕ, διαρροές ή απόψεις διπλωματικών κύκλων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ο κ. Βενιζέλος και ενημερώνει τον βουλευτή ότι «η δαπάνη υπηρεσιακής μετακίνησης Μαρτίου 2010 του τότε πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών, καθώς και της συνοδείας του, καλύφθηκε από το προϊόν χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), καθώς και την έκδοση συμπληρωματικών τακτικών χρηματικών ενταλμάτων. Το εν λόγω ΧΕΠ εκκαθαρίστηκε, αφού ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και νομιμότητα των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού δικαιολογητικών, με την έκδοση του υπ΄ αριθμ. 1313 χρηματικού εντάλματος χρήσης 2010, που βάρυνε τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών».

«Επομένως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός ότι προς κάλυψη της προαναφερθείσας δαπάνης χρησιμοποιήθηκαν πιστώσεις που προορίζονταν για κάλυψη απορρήτων εθνικών δαπανών», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών.