Νέα υπουργική απόφαση του υπουργού Εθνικής  Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου για τις μεταθέσεις των στελεχών έρχεται να καταργήσει προηγούμενο σχετικό νόμο του Ευάγγελου Βενιζέλου ο οποίος είχε τροποποιήσει  με τη σειρά του συναφή  υπουργική απόφαση του Γιάννη Ραγκούση η οποία και λόγω του ότι περιείχε ακρότητες δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 

Η νέα υπουργική απόφαση  που υπογράφεται από τον  Δ. Αβραμόπουλο περιέχει σημαντικές  αλλαγές προς όφελος των στρατιωτικών καθώς η μετάθεση  είναι πάντα  ένα σοβαρό θέμα για τους ένστολους που ναι μεν είναι  μέρος  της  δουλειάς τους  ωστόσο δεν παύει να τους ανατρέπει την οικογενειακή ζωή τους. 

Από του χρόνου θα τεθεί σε εφαρμογή η  νέα υπουργική απόφαση, η οποία ήταν προϊόν διαβούλευσης των Γενικών Επιτελείων, που είχαν διαπιστώσει στην πράξη  προβλήματα από τον προηγούμενο  νόμο Βενιζέλου . 

Μερικές από τις αλλαγές που επιφέρει η νέα υπουργική απόφαση αφορούν: 

* Αμοιβαία μετάθεση . Δίδεται η δυνατότητα σε  αξιωματικούς που υπηρετούν σε παρόμοιες θέσεις να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία για να «αντιστρέψουν» την περιοχή όπου υπηρετούν. Αν δηλαδή κάποιος μετατίθεται στην Καλαμάτα και ο συνάδελφός του στη Θεσσαλονίκη  σε ίδιες θέσεις μπορούν μετά από συνεννόηση να ζητήσουν από κοινού  από την υπηρεσία εκείνος που είναι να πάει Θεσσαλονίκη να πάει στην Καλαμάτα και εκείνος που είναι για την Καλαμάτα να μετατεθεί στη Θεσσαλονίκη. 

*Αλλαγές στις μεταθέσεις εξωτερικού. Μειώνονται από τα έξι στα τέσσερα  χρόνια ο χρόνος που μεσολαβεί  για επανατοποθέτηση σε θέσεις του εξωτερικού. 

*Όλοι θα γνωρίζουν τα μόρια του συναδέλφου τους  για τις μεταθέσεις. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ καταρτίζουν ετησίως και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του στρατιωτικού προσωπικού που τις κοινοποιούν στο σύνολο του προσωπικού για ενημέρωση, έως 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους . 

*Από  τα τρία χρόνια αυξάνεται στα πέντε έτη η παραμονή στον τόπο προτίμησης των γυναικών που επιστρέφουν από άδεια κυήσεως.