Κατατέθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της πρώτης δόσης από τα 6,8 δισ. ευρώ που ενέκρινε το Eurogroup, ανοίγοντας το δρόμο για απολύσεις στο Δημόσιο και για αλλαγή του κατώτατου μισθού.

Το νομοσχέδιο, που πρέπει να έχει ψηφιστεί ως τις 19 Ιουλίου από την ελληνική Βουλή, αποτελείται από 109 άρθρα και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για απολύσεις στο Δημόσιο.

Κατάργηση σχολικών φυλάκων - δημοτικής αστυνομίας

Το νέο πολυνομοσχέδιο, προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση των σχολικών φυλάκων (2.000 άτομα), καθώς και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (3.500 άτομα).

Όλοι οι υπάλληλοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή όσοι έχουν εξαρτώμενα μέλη με τέτοιου βαθμού αναπηρία, οι πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, όσων ο/η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα με τον παρόντα νόμο.

Οι δήμοι δεν χάνουν τα έσοδα που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα έσοδα συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους. Τα κινητικά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τη Δημοτική Αστυνομία, παραμένουν στην κυριότητα των δήμων.

Παράλληλα επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης.

Επίσης, επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, περιλαμβάνει ειδική διάταξη για τους συμβασιούχους που παραμένουν στο Δημόσιο με δικαστικές αποφάσεις, και αναφέρει ότι οι εν λόγω υποθέσεις θα πρέπει να έχουν εκδικαστεί υποχρεωτικά έως την 1η Νοεμβρίου.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για τις τράπεζες με τις οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπονται διαδικασίες εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ρευστοποίηση των στοιχείων τους, ενώ περιλαμβάνονται διατάξεις για το άνοιγμα της αγοράς καύσιμων αλλά και τον αυστηρότερο έλεγχο στα οικονομικά των Δήμων, με την ενίσχυση του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Αλλάγες σε κατώτατο μισθό - είσπραξη οφειλών

Παράλληλα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2017 ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, έπειτα από διαβούλευση και εισήγηση του υπουργού Εργασίας.

Εξάλλου προβλέπεται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών με τη δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).Με τη λειτουργία του ενιαίου Κέντρου θα ξεκινήσει η άμεση ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ με την ενδυνάμωση της εισπρακτικής ικανότητας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέχρι την 1/4/2014.

Τί αλλάζει στη φορολογία

Στη συνέχεια και μέχρι την 1/7/2016 προβλέπεται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ταμείων, με αυτή της φορολογικής διοίκησης.

Εξάλλου, ο φόρος πολυτελείας στα ΙΧ αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κυβικών, των σκαφών αναψυχής και των δεξαμενών κολύμβησης  θα εφαρμοστεί από το 2013 αντί του 2014 που προβλέπονταν.

Επίσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος που είχε τεθεί σε διαβούλευση, καθώς και τις διορθώσεις που έγιναν μετά το δημόσιο διάλογο. Προβλέπει ακόμη την αύξηση από 2 τοις χιλίοις σε 3,5 τοις χιλίοις του φόρου συναλλαγών στο χρηματιστήριο από 1 Αυγούστου 2013.

Διαβάστε ΕΔΩ την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε ΕΔΩ το πολυνομοσχέδιο

TAGS