Πηγές του υπουργείου Παιδείας, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν οι λεγόμενοι «λουφαδόροι» εκπαιδευτικοί είναι η αιτία να μπουν στη διαθεσιμότητα άλλοι συνάδελφοι τους.

«Οι λουφαδόροι εκπαιδευτικοί δεν μετρήθηκαν, εξαιρέθηκαν από το σύστημα διαχείρισης προσωπικού που κατέγραψε πόσοι εκπαιδευτικοί είναι υπεράριθμοι και πόσοι λείπουν, ανά βαθμίδα και ανά ειδικότητα. Άρα κανείς λουφαδόρος δεν γίνεται αιτία για να μπει στη διαθεσιμότητα κάποιος άλλος εκπαιδευτικός, κάποιος από τους εκπαιδευτικούς που θα βρίσκονται στη λίστα» αναφέρεται.

«Από το Μάρτιο, έχουμε στείλει όλες τις περιπτώσεις για όσους υπάρχουν ενδείξεις ότι λουφάρουν στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι είναι οι μόνοι εκτός των Διευθυντών των Σχολείων που έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν και να οδηγήσουν στην "έξοδο" τους λουφαδόρους. Πέραν αυτού δεν ξεπερνούν σύμφωνα με τις ενδείξεις τους 500 δηλαδή το 0,30% των εκπαιδευτικών. Δεν γλίτωσαν δηλαδή οι λουφαδόροι και έστειλαν άλλους στη διαθεσιμότητα» σημειώνεται.

«Πέραν αυτού από τον περασμένο Σεπτέμβριο αρχίσαμε να καταγράφουμε τους εκπαιδευτικούς σε πληροφοριακό σύστημα. Μέχρι τότε κανείς στο υπουργείο δεν ήξερε καθημερινά ποιος δουλεύει πού και πόσο. Τώρα πια από το Σεπτέμβριο μπορεί να μην "υπάρχουν" λουφαδόροι αφού ο έλεγχος που εμείς τώρα εφαρμόσαμε θα τους οδηγήσει στην τάξη να δουλέψουν» τονίζεται.