Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ζητεί η Δημοκρατική Αριστερά σε σχόλιό της για την προωθούμενη πώληση του Τ.Τ.

Σύμφωνα με τη ΔΗΜΑΡ, «το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) οδηγήθηκε υπό τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΤΧΣ) και τώρα βρίσκεται υπό διαδικασία πώλησης. Η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι το ΤΧΣ που διαχειρίζεται χρήματα ύψους €50 δις, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν στο Ευρωπαϊκό φορέα Χρηματοπιστωτικής στήριξης (ESM), επιβάλλεται να επιλέξει με διαφάνεια και ισονομία την προσφορά αγοράς για το ΤΤ που διασφαλίζει το καλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα για τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη». 

Συγκεκριμένα, «η Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζει τη διασφάλιση: 

  • των θέσεων εργασίας των εργαζομένων του Τ.Τ. 
  • των εργασιακών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Τ.Τ. τα οποία είναι συμβατά με τα αντίστοιχα που ισχύουν στις υπόλοιπες Τράπεζες. Δεν πρέπει να ισχύσει κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στους εργαζόμενους της ΑΤΕ με την απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί η αυτόνομη λειτουργική παρουσία και διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Τ.Τ. ως προς την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες».