Η ΔΗΜΑΡ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή στήριξε το μέτρο των αποδείξεων στο πλαίσιο των αποτελεσματικών επιλογών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σε αυτή την κατεύθυνση τονίζει τη σημασία της ενεργοποίησης της φοροκάρτας, τα κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και την εξαίρεση των δαπανών για ενοίκια πρώτης κατοικίας (έως ενός ύψους) από το φορολογητέο εισόδημα. 

Ιδιαιτέρα σε ό,τι αφορά το τελευταίο η έκπτωση των δαπανών ενοικίων είναι αναγκαία τόσο για την υποστήριξη εργαζομένων που εργάζονται για μακρά διαστήματα μακριά από τον τόπο κύριας κατοικίας (π.χ. εκπαιδευτικοί, αγροτικοί ιατροί, σώματα ασφαλείας) όσο και για την καταγραφή, άρα και φορολόγηση, των εισοδημάτων από ενοίκια. 

Τέλος ενημερώνει ότι, ενόψει της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου η ΔΗΜΑΡ θα καταθέσει και σχετική τροπολογία.