Την επιβολή αυτόφωρου για την μη καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και κάθειρξη 20 ετών για κακουργηματικές υποθέσεις φοροδιαφυγής προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου και κατά συνέπεια στη θωράκιση του συστήματος με όσα νομικά εργαλεία απαιτούνται για την αποτελεσματική διενέργεια και έκβαση των φορολογικών ελέγχων, αλλά και τη συνολική λειτουργία του συστήματος. Προβλέπονται αλλαγές προκειμένου τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής να τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτό:

1. Θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα, τα αδικήματα:

-Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Η δίωξη με τη διαδικασία του αυτοφώρου θα γίνεται εφόσον η καταβολή του χρέους έχει καθυστερήσει τουλάχιστον 4 μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής του και ο παραβάτης εντοπίζεται πριν από τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή πριν από τη συμπλήρωση 20 μηνών για χρέος μέχρι 150.000 ευρώ ή 5 ετών για χρέος άνω των 150.000 ευρώ. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

-Της φοροδιαφυγής που διαπράττεται με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, καθώς και με τη μη απόδοση ή την ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών. Τα αδικήματα αυτά θα διώκονται με τη διαδικασία του αυτόφωρου στις περιπτώσεις που οι παραβάτες εντοπίζονται να τα έχουν διαπράξει σε χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία όφειλαν να ενεργήσουν νόμιμα μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πλημμελήματος δηλαδή μη καταβολή ΦΠΑ μέχρι 75.000 ευρώ ή φόρου εισοδήματος μέχρι 150.000 ευρώ το αυτόφωρο θα ενεργοποιείται εφόσον ο παραβάτης εντοπίζεται μέσα σε διάστημα 20 μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής.

2. Αυξάνονται οι ποινές φυλάκισης για τα πλημμελήματα της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο

3. Αυξάνονται οι κακουργηματικές ποινές που σχετίζονται με φοροδιαφυγή (πλην των ληξιπροθέσμων) από κάθειρξη μέχρι 10 έτη, σε κάθειρξη μέχρι 20 έτη.

4. Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει για καμία από τις περιπτώσεις των αδικημάτων αυτών, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, κατά του Δημοσίου, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από αυτό για το οποίο διώκεται.

5. Στα πλημμελήματα της φοροδιαφυγής, προβλέπεται, ότι δεν χωράει μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής στα πλημμελήματα αυτά. Η μετατροπή της ποινής, στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται να γίνεται με ελάχιστο ποσό ανά ημέρα εξαγοράς τα 20 ευρώ, αντί των 3 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το ανώτατο ποσό εξαγοράς ορίζεται στα 100 ευρώ.

6. Προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για το αδίκημα της δωροληψίας, προκειμένου για υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών.

7. Αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης από 25% στο 50%. Οταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών. Στα πρόστιμα παραμένει στο 25% αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο ένα τρίτο.