Γράφει η Άρτεμις Παραδείσου

Δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης από βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων πήρε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου μετά την ψηφοφορία για την παραπομπή του σε Δικαστικό Συμβούλιο.

Αρκετοί εξ αυτών στάθηκαν στην αναφορά του ότι ο κ. Βενιζέλος που έβαλε την λίστα στο συρτάρι επιβραβεύτηκε  κι ορίστηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης...

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πάνω από δέκα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που δεν ψήφισαν υπέρ της παραπομπής του πρώην υπουργού, ενώ αρκετές διαρροές υπήρξαν πιθανότατα και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Δημοκρατικής Αριστεράς αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικό Δικαστήριο και Δικαστικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων παραπομπής νυν ή πρώην μέλους της κυβέρνησης σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλεια μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Αυτό συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής, ενώ η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφανθεί επί της βασιμότητας των κατηγοριών και τυχόν παραγραφή των αποδιδόμενων αδικημάτων πριν φτάσει η υπόθεση στο Ειδικό Δικαστήριο. Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Μετά την κλήρωση o Πρόεδρoς της Boυλής απoστέλλει στoν Πρόεδρo του Συμβουλίου της Επικρατείας ή στον Πρόεδρο τoυ Aρείoυ Πάγoυ την απόφαση της Boυλής για την άσκηση δίωξης, τα oνόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που κληρώθηκαν και όλη τη σχετική δικoγραφία.