Την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση χαιρετίζει η Δράση, ωστόσο όπως προσθέτει κρίνεται αναγκαία και η μείωση των υπολοίπων φόρων.

«Η Δράση χαιρετίζει τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Ήταν αναγκαία όπως αναγκαία είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα, η κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από τις επιχειρήσεις, η πλήρης κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και η μείωση των μη ανταποδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μισθωτών. Αναμένουμε νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα παραπάνω. Εναλλακτικά, εφαρμόστε τα και χωρίς διάγγελμα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

TAGS