Την παραπομπή έξι υπαλλήλων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφάσισε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, καθώς απουσίαζαν αδικαιολόγητα από το υπουργείο επί σειρά ετών.

Ταυτόχρονα καλεί σε απολογία άλλους τρεις υπαλλήλους του υπουργείου για αναφερόμενες πειθαρχικές παραβάσεις υπαλληλικού καθήκοντος.

Συγκεκριμένα, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται μια υπάλληλος, η οποία αναφέρεται ότι απείχε αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των καθηκόντων της για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών, υπάλληλος, ο οποίος αναφέρεται ότι απείχε αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των καθηκόντων του για διάστημα επτά μηνών, υπάλληλος, ο οποίος αναφέρεται ότι απείχε αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των καθηκόντων του για χρονικό διάστημα δύο μηνών, υπάλληλος, ο οποίος αναφέρεται ότι απείχε αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά 42 ημέρες καθώς και δύο υπάλληλοι, οι οποίοι αναφέρεται ότι δεν συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο χρόνο εργασίας για χρονικό διάστημα επτά μηνών,  από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013.

Σε απολογία καλούνται δύο υπάλληλοι που δεν συμπλήρωναν το οχτάωρό τους και ο προϊστάμενός τους.