Την αντίθεσή της στη κατάργηση βασικών ειδικοτήτων της τεχνολογικής εκπαίδευσης εξέφρασε με ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ και δίνει στη δημοσιότητα τα βασικά στοιχεία της πρότασης για την αναβάθμισή της.

Η Δημοκρατική Αριστερά προτείνει έναν ενιαίο τύπο τεχνολογικού λυκείου, που θα αποτελεί τον φορέα παροχής βασικών γνώσεων αλλά και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επίσης, τονίζει ότι οι μαθητές της τεχνολογικής εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παιδιά ενός κατώτερου θεού. «Η χώρα μας οφείλει να επενδύσει στη Βαθμιαία Δημόσια Τεχνολογική Εκπαίδευση αν θέλει να συνδέσει την εκπαίδευση με την ανάπτυξη» υπογραμμίζει η ΔΗΜΑΡ.

Αναλυτικά η Δημοκρατική Αριστερά προτείνει:

1. Έναν τύπο λυκείου, το Τεχνολογικό Λύκειο (ΤΕΛ). Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας ενοποιούνται με τις ΕΠΑΣ του υπουργείου Εργασίας και υπάγονται στον ΟΑΕΔ.

2. Το Τεχνολογικό Λύκειο να αποτελείται από τρία έτη σπουδών για το εθνικό απολυτήριο. Το α' έτος να είναι γενικής παιδείας κοινό με το Γενικό Λύκειο, το β' έτος να έχει τομείς και το γ' έτος ειδικότητες.

3. Ο/Η απόφοιτος/η του ΤΕΛ να παίρνει εθνικό απολυτήριο μετά από πανελλαδικές εξετάσεις σε έξι μαθήματα (τρία γενικής παιδείας και τρία ή δύο ειδικότητας). Με το εθνικό απολυτήριο να έχει πρόσβαση στα ΑΕΙ (ΑΤΕΙ και πανεπιστήμια).

4. Ο/Η απόφοιτος/η του ΤΕΛ να λαμβάνει πτυχίο ειδικότητας (επίπεδο προσόντων 3) μετά από νομαρχιακές εξετάσεις σε θεωρία και εργαστήρια στα μαθήματα ειδικότητας. Για όσα μαθήματα ειδικότητας δίνονται για τη λήψη του εθνικού απολυτηρίου (θεωρία) να ισχύει ο βαθμός που έγραψε ο μαθητής στις πανελλαδικές (δεν εξετάζονται δύο φορές, προφανώς).

Οι δύο τίτλοι, το εθνικό απολυτήριο και το πτυχίο ειδικότητας να είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο.

Στη Β' και Γ' τάξη του ΤΕΛ να αναμορφώνονται τα αναλυτικά προγράμματα και να γράφονται νέα σχολικά βιβλία. Να επικαιροποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις. Να καθιερώνεται η πρακτική άσκηση-μαθητεία.

Στα μαθήματα γενικής παιδείας (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Αγγλικά κ.λπ.) να διαμορφώνεται νέο αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να καλύπτονται και όσοι (όσες) θα συνεχίσουν στα ΑΕΙ.

Να προβλέπεται αυξημένο ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων του ΤΕΛ στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Για το πτυχίο εξιδίκευσης, να ιδρύονται τμήματα εξειδίκευσης διάρκειας ενός έτους.

Να ιδρύονται και να λειτουργούν τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΤΕΕ). Στα τμήματα αυτά να έχουν δικαίωμα εγγραφής χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι του Τεχνολογικού Λυκείου ή οι κάτοχοι άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών, σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων ΕΤΕΕ να μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για απόκτηση πτυχίου και πιστοποίηση επιπέδου προσόντων 4, σύμφωνα με το νέο εθνικό σύστημα προσόντων.

 

TAGS