Μετοχικό κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ και σκοπό την "διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού" θα έχει η Ανώνυμη Εταιρία "Ελληνικό Α.Ε", που ιδρύεται με το άρθρο 42 του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Στην ΑΕ που δημιουργείται θα εισφερθούν η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου, των κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου, ενώ για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου απαιτείται η ψήφιση νόμου, αφού προηγηθεί αποτίμηση της αξίας του. Επίσης, στην "Ελληνικό ΑΕ" περιέρχεται η κυριότητα του κινητού εξοπλισμού των κτιρίων και εγκαταστάσεων, χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγούμενη καταγραφή.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Επικρατείας, Χ. Παμπούκης, βρίσκεται στο Κατάρ για διαβουλεύσεις αναφορικά με την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, ενώ την Παρασκευή, η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη του "πρότζεκτ" του Ελληνικού στη διαδικασία του fast track. Άλλες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου σχετικά με το Ελληνικό προβλέπουν τα εξής:

-Η "Ελληνικό ΑΕ" μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να αποκτά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται κοντά στον πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.

-Το ακριβές εμβαδόν και τα όρια του ακινήτου θα οριστούν με τοπογραφικό διάγραμμα που θα συνταχθεί μέσα σε σαράντα ημέρες από την έναρξη ισχύος του νόμου, από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

-Η "Ελληνικό ΑΕ" εξαιρείται από τις διατάξεις του δημοσίου τομέα.

-Οι ανάγκες της εταιρίας σε προσωπικό μπορούν να καλύπτονται με μεταθέσεις - αποσπάσεις από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, το ακίνητο, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, τα οποία και ανήκουν σήμερα σε επιμέρους φορείς του Δημοσίου, θα περιέλθουν στο σύνολό τους στην "Ελληνικό Α.Ε", "ώστε να απαλειφθεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, και να παρέχεται πλέον -εμπράκτως- στη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα μία ενιαία και σταθερή επενδυτική προοπτική, μέσω ενός και μοναδικού φορέα για την διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού".

Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού -μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων- δύναται να επιφέρει αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία μας και να αφήσει υπεραξία τόσο στη χώρα, όσο και στους πολίτες της.