Με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θυροκολλήθηκε επισήμως στην είσοδο του Ελληνικού Κοινοβουλίου το πρωί της Δευτέρας, έληξε και επισήμως η πρώτη σύνοδος της ΙΕ΄ Βουλευτικής Περιόδου.

Οι εργασίες της Ολομέλειας διακόπτονται με το ΠΔ 121, ενώ τα υπόλοιπα όργανα και δομές της Βουλής θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Σημειώνεται ότι μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ψηφοφορία σχετικά με την παραπομπή Παπακωνσταντίνου για την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, δεν υπήρχε άλλο μείζον θέμα για το οποίο να υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή καθυστέρησης.

Τη θυροκόλληση έκανε, ως είθισται, ο Φρούραρχος της Βουλής, Ταξίαρχος Παναγιώτης Αλειφέρης.