Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, συναντήθηκε σήμερα στα γραφεία του κόμματος με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Νικηφόρο Διαμαντούρο. Ο κ. Διαμαντούρος παρέδωσε στον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ την ετήσια έκθεση 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι αναφορές και οι έρευνες για τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο του Διαμεσολαβητή, τονίζοντας την ανάγκη θεσμικής υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως σε θέματα διαφάνειας και δικαιωμάτων. Παράλληλα ο Φ. Κουβέλης στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των Eυρωπαίων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ μίλησε και για το σημαντικό έργο που κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα.