Γράφει ο Γιάννης Κοκκινίδης 

Υπεγράφησαν από την Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά, τρεις Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα Στρατολογίας, αδειών οπλιτών και μόνιμου προσωπικού. 

Σκοπός να αξιοποιηθεί η μηχανογράφηση ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και η ατελείωτη «χαρτούρα». 

Στο Πεντάγωνο ευελπιστούν ότι με τις νέες ρυθμίσεις, οι υπηρεσίες θα λειτουργούν καλύτερα και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα χωρίς καθυστερήσεις. Η μείωση της γραφειοκρατίας πετυχαίνει και εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους. 

Επίσης με μία εκ των τριών υπουργικών αποφάσεων καθορίζονται με σαφές πλαίσιο η χορήγηση τιμητικών αδειών για τους οπλίτες. Με αυτή τη ρύθμιση εξασφαλίζεται ένας κοινός τόπος απονομής τιμητικών αδειών για όλους χωρίς αποκλίσεις. 

Επιπλέον με τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα», θεσμοθετείται άδεια άνευ αποδοχών από ένα έως τρία έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο στρατιωτικό προσωπικό στο πλαίσιο διευκόλυνσής του για την αντιμετώπιση σοβαρών ιδιωτικών ζητημάτων και εναρμονίζοντας τα παρεχόμενα δικαιώματά του με αυτά των εργαζομένων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.